Wie kan een subsidie in de BIS aanvragen?

Het is op dit moment niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

U kunt een aanvraag indienen als uw organisatie een rechtspersoon is met volledige rechtspersoonlijkheid met kernactiviteiten die passen binnen één van de categorieën binnen de BIS. Elk van deze categorieën heeft zijn eigen specifieke omschrijving en vereisten. Daarnaast dient u te voldoen aan algemene subsidiecriteria. Deze zijn terug te vinden in de regeling voor de BIS. Voor het indienen van een aanvraag gelden ook vereisten.