Komen alleen nieuwe aanvragers in aanmerking als ontwikkelinstelling?

Nee.

De ontwikkelfunctie is vanaf 2021 een nieuwe categorie binnen de BIS, maar dit betekent niet dat deze categorie alleen toegankelijk is voor nieuwe aanvragers. Als u van mening bent dat de kernactiviteiten van uw organisatie passen binnen de beschrijving van een ontwikkelinstelling, dan staat het u vrij hiervoor een aanvraag in te dienen.