Komen alleen nieuwe aanvragers in aanmerking als ontwikkelinstelling?

Nee.

De ontwikkelfunctie is vanaf 2021 een nieuwe categorie binnen de BIS, maar dit betekent niet dat deze categorie alleen toegankelijk is voor nieuwe aanvragers.