Ik heb op 1 juni mijn corona-addendum ingediend. Wat kan ik nu verwachten?

Het ministerie stuurt alle corona-addenda gezamenlijk door naar de Raad voor Cultuur en vraagt deze om advies. 
Het doel van de advisering is om per sector inzicht te krijgen in de veranderde omstandigheden en de wijze waarop het ministerie daar rekening mee moet houden bij de monitoring. De Raad zal per sector, en niet per instelling, adviseren. Op basis van de corona-addenda, adviseert de Raad het ministerie ook over de invulling van eventuele coulance voor 2022 t/m 2024. 
De corona-addenda van de instellingen met een ‘ja, mits’-advies dienen ook nog een ander doel. In de addenda gaan deze instellingen in op de verplichting die het ministerie in lijn met het ‘ja, mits’ advies van de raad heeft gesteld. De Raad kan over deze instellingen desgewenst wél een individueel advies geven. In dit advies kan hij aan het ministerie voor de betreffende instelling aandachtspunten ten aanzien van de gestelde verplichting meegeven. 

Het advies van de Raad verschijnt op 4 november. Uiterlijk voor het einde van het jaar zal het ministerie alle instellingen informeren over de wijze van monitoring en eventuele coulance vanaf 2022.