Kan er uitstel worden verleend voor het indienen van het corona-addendum?

Nee, het ministerie kan hier geen uitstel voor verlenen.

Het corona-addendum is voor het ministerie een belangrijke bron van informatie. Het schetst een beeld van de actuele ontwikkelingen in de culturele sector als gevolg van de uitbraak van COVID-19, en de effecten die dit naar verwachting heeft op uw organisatie en activiteiten in de periode 2021-2024. Alle corona-addenda worden gezamenlijk ter advisering voorgelegd aan de Raad van Cultuur. Het doel van de advisering is om per sector inzicht te krijgen in de veranderde omstandigheden en de wijze waarop het ministerie daar rekening mee moet houden bij de monitoring. Om dit traject tijdig te kunnen doorlopen is het noodzakelijk dat het ministerie de corona-addenda uiterlijk op 1 juni 2021 ontvangt.

Wij benadrukken graag dat het doel van het addendum niet is om opnieuw te bepalen of u wel of niet voor BIS-subsidie in aanmerking komt. Dat u deel uitmaakt van de BIS 2021-2024 staat vast, binnen de voorwaarden die daaraan in de beschikking verbonden zijn.