Ik moet een plan indienen over de gevolgen van de coronacrisis voor mijn instelling en mijn activiteiten in de periode '21-'24. Zijn hiervoor richtlijnen?

  • Als uw instelling een positief subsidiebesluit heeft gekregen dan hebt u de verplichting om voor 1 juni 2021 een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024.
  • De Raad voor Cultuur heeft op 16 november het advies 'Onderweg naar Overmorgen’ over een weerbare en wendbare culturele sector aan de minister overhandigd. Dit advies kunt u meenemen bij het schrijven van uw nieuwe plan.
  • Het ministerie is op dit moment in overleg met de Raad voor Cultuur over de richtlijnen waaraan dit plan moet voldoen. Uiterlijk 1 maart 2021 informeren wij u over deze richtlijnen.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten juni 2020 - oktober 2021 culturele basisinfrastructuur 2021-2024