Mijn aanvraag is achterhaald als gevolg van corona. Wat moet ik doen?

  • Als uw instelling een positief subsidiebesluit heeft gekregen dan hebt u de verplichting om voor 1 juni 2021 een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024.
  • De Raad voor Cultuur komt voor 1 november met een advies over een weerbare en wendbare sector. Dit advies kunt u meenemen bij het schrijven van uw nieuwe plan.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024