Ik moet een plan indienen over de gevolgen van de coronacrisis voor mijn instelling en mijn activiteiten in de periode '21-'24. Zijn hiervoor richtlijnen?

  • Als uw instelling een positief subsidiebesluit heeft gekregen dan hebt u de verplichting om voor 1 juni 2021 een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024.
  • Er hoeft geen geheel nieuw plan ingediend te worden. Het gaat om een addendum op het oorspronkelijke plan. 
  • Onderschrijving van de codes (Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie) blijft van kracht. Indien u hier op een andere manier invulling aan geeft dan in uw plannen staat beschreven, kunt u dit opnemen in uw aangepaste plan.
  • De Raad voor Cultuur heeft op 16 november 2020 het advies 'Onderweg naar Overmorgen’ over een weerbare en wendbare culturele sector aan de minister overhandigd. Dit advies kunt u meenemen bij het schrijven van de toevoeging op uw plan.
  • Vanaf maandag 5 april staat de indienmodule open. Indienen is dan mogelijk tot en met dinsdag 1 juni 2021.