Kan ik bezwaar maken tegen mijn advies?

  • Het is niet mogelijk om tegen het advies van de Raad in bezwaar en beroep te gaan.
  • Het betreft immers nog geen besluit.
  • Het is wel mogelijk om tegen het besluit van de minister in bezwaar en beroep te gaan.
  • De minister maakt haar besluiten op Prinsjesdag 2020 bekend.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024