Kan ik bezwaar maken tegen mijn beschikking?

  • De minister maakt haar besluiten op Prinsjesdag 2020 bekend.
  • Het is mogelijk om tegen het besluit van de minister in bezwaar en beroep te gaan.
  • Als u belang hebt bij dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken, gerekend vanaf de verzenddatum, bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag.  U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. 
Vergroot afbeelding BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024