Ik heb een nee-advies gekregen. Krijg ik nu geen subsidie?

  • In de week van 8 juni heeft de minister haar zogenoemde voornemensbrief verstuurd waarin ze beschrijft dat ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen.
  • Als de minister uiteindelijk het nee-advies overneemt dan betekent dat inderdaad dat zij uw instelling voor de BIS-periode 2021-2024 geen subsidie zal verlenen.
  • U ontvangt dan op Prinsjesdag 2020 dit besluit.
  • Tegen dit besluit van de minister kunt u in bezwaar en beroep gaan.
  • Het is niet mogelijk om tegen het advies van de Raad in bezwaar en beroep te gaan.
Vergroot afbeelding BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024