Ik heb een subsidiebeschikking ontvangen waarin staat dat de minister het nee, tenzij-advies van de Raad voor Cultuur overneemt. Wat moet ik doen?

  • Een nee, tenzij-advies betekent dat de Raad voor Cultuur fundamentele kritiek heeft op uw ingediende aanvraag.
  • Als de minister het nee, tenzij-advies van uw instelling overneemt dan moet u voor 1 november 2020 een aangepast plan indienen waarin u ingaat op de fundamentele kritiek die de Raad heeft. Vooruitlopend hierop wordt wel alvast de subsidie verleend. Het aangepaste plan moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als uw eerdere aanvraag. Meer informatie hierover vindt u hier . Informatie over of u de aanvraag via AIMS of per e-mail moet aanleveren volgt later.
  • In uw aangepaste plan mag u, voor zover u daar al zicht op hebt, ook ingaan op de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024 de aanpassingen die u in dat verband nodig acht. Dit hoeft echter niet.
  • De Raad voor Cultuur adviseert in december 2020 over dit nieuwe plan.
  • Als de Raad voor Cultuur positief adviseert op dit plan en de minister dit advies overneemt, dan blijft de subsidiebeschikking voor de periode 2021-2024 in stand.
  • Voor zover u in het aangepaste plan nog niet bent ingegaan op de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024, dan moet u – net als alle overige BIS-instellingen – voor 1 juni 2021 alsnog rapporteren over de aanpassingen die u nodig acht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus  Als u al in uw voor 1 november 2020 in te dienen aangepaste plan wel al bent ingegaan op de gevolgen van corona, dan kunt u, desgewenst, voor 1 juni 2021 een actualisatie hierop indienen. De Raad voor Cultuur komt in november 2020 met een advies over een weerbare en wendbare sector. Dit advies kunt u meenemen bij uw reflectie op de gevolgen van het coronavirus. 
     
Vergroot afbeelding BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024