Ik heb een nee, tenzij advies gekregen van de Raad. Wat betekent dat precies?

  • In de week van 8 juni verstuurt de minister haar zogenaamde voornemensbrief waarin ze beschrijft of ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen .
  • Een nee, tenzij-advies betekent dat de Raad voor Cultuur fundamentele kritiek heeft op uw ingediende aanvraag.
  • Als de minister het nee, tenzij-advies van uw instelling overneemt dan moet u voor 1 november een nieuw plan indienen waarin u ingaat op de fundamentele kritiek die de Raad heeft.
  • U mag daarbij ook ingaan op de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024. Dit hoeft echter niet.
  • De Raad voor Cultuur adviseert in december 2020 over dit nieuwe plan.
  • Als de Raad voor Cultuur positief adviseert op dit plan en de minister dit advies overneemt, dan krijgt u subsidie voor de periode 2021-2024.
  • Als dat het geval is moet u voor 1 juni 2021 een plan indienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van corona. Als u al in uw plan dat u voor 1 november hebt toegezonden bent ingegaan op de gevolgen van corona dan betreft het plan dat u voor 1 juni 2021 indient een actualisatie hierop.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024