Ik heb een beschikking ontvangen waarin staat dat de minister het ja, mits-advies van de Raad voor Cultuur overneemt. Wat moet ik doen?

  • Een ja, mits-advies betekent dat de Raad voor Cultuur een of meer voorbehouden heeft gemaakt ten aanzien van de subsidieverlening aan uw instelling.
  • U heeft tot 1 juni 2021 de tijd om een aangepast plan in te dienen waarin u de verbeterpunten doorvoert die de Raad voor Cultuur u heeft meegegeven.
  • Daarnaast moet u voor 1 juni 2021 rapporteren over de aanpassingen die u nodig acht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De Raad voor Cultuur heeft op 16 november 2020 het advies 'Onderweg naar Overmorgen’ over een weerbare en wendbare culturele sector aan de minister overhandigd. Dit advies kunt u meenemen bij het schrijven van de toevoeging op uw plan.
  • Wij verzoeken u deze documenten als aparte bijlagen in te dienen. In het geval dat de wijzigingen als gevolg van corona samenvallen met die uit het ja, mits-plan en lastig apart van elkaar te beschrijven zijn, kunt u twee keer hetzelfde document uploaden op de betreffende plekken in AIMS. Wel vragen we u een heldere leeswijzer in dat document op te nemen, zodat het duidelijk is welke punten onder welke kopjes vallen.
Vergroot afbeelding BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024