Ik heb een ja, mits advies gekregen van de Raad. Wat betekent dat precies?

  • In de week van 8 juni verstuurt de minister haar zogenaamde voornemensbrief waarin ze beschrijft of ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen.
  • U krijgt dan op Prinsjesdag 2020 een subsidiebeschikking.
  • Een ja, mits-advies betekent dat de Raad voor Cultuur aandachtspunten heeft meegegeven voor uw instelling.
  • U heeft tot 1 juni 2021 de tijd om een nieuw plan in te dienen waarin u rekening houdt met de aandachtspunten die de Raad voor Cultuur u heeft meegegeven.
  • Voor 1 juni 2021 moet u ook een plan indienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024.
  • U mag die twee plannen ook met elkaar combineren als u maar duidelijk ingaat op de aandachtspunten van de Raad voor Cultuur.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024