Ik heb een beschikking ontvangen waarin staat dat de minister het ja, mits-advies van de Raad voor Cultuur overneemt. Wat moet ik doen?

  • Een ja, mits-advies betekent dat de Raad voor Cultuur een of meer voorbehouden heeft gemaakt ten aanzien van de subsidieverlening aan uw instelling.
  • U heeft tot 1 juni 2021 de tijd om een aangepast plan in te dienen waarin u de verbeterpunten doorvoert die de Raad voor Cultuur u heeft meegegeven.
  • Daarnaast moet u voor 1 juni 2021 rapporteren over de aanpassingen die u nodig acht als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De Raad voor Cultuur komt in november 2020 met een advies over een weerbare en wendbare sector. Dit advies kunt u meenemen bij uw reflectie op de gevolgen van het coronavirus. Meer informatie hierover volgt in het najaar van 2020.
  • U mag de twee in te dienen documenten ook met elkaar combineren.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024