Ik heb een ja advies gekregen van de Raad. Krijg ik nu subsidie?

  • In de week van 8 juni verstuurt de minister haar zogenaamde voornemensbrief waarin ze beschrijft of ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen.
  • U krijgt dan op Prinsjesdag 2020 een subsidiebeschikking.
  • U moet dan voor 1 juni 2021 een plan indienen waarin u beschrijft hoe u omgaat met de gevolgen van corona voor uw instelling en uw activiteiten in de periode 2021-2024.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024