Gaat de minister het advies van de Raad voor Cultuur overnemen?

  • In de week van 8 juni verstuurt de minister haar zogenaamde voornemensbrief waarin ze beschrijft of ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen.
  • Het definitieve besluit over subsidie in de periode 2021-2024 neemt de minister op Prinsjesdag 2020.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024