Er zitten feitelijke onjuistheden in mijn advies. Wat moet ik doen?

  • In de week van 8 juni verstuurt de minister haar zogenaamde voornemensbrief waarin ze beschrijft of ze voornemens is het advies van de Raad voor Cultuur over te nemen.
  • In die brief wordt ook vermeld dat u feitelijke onjuistheden kunt melden.
  • U hebt hiervoor 14 dagen na dagtekening van de brief de tijd.
  • De door u ingediende feitelijke onjuistheden worden doorgestuurd aan de Raad voor Cultuur.
  • De Raad voor Cultuur beziet of deze aanleiding geven het advies over uw instelling aan te passen.
  • De Raad voor Cultuur komt uiterlijk 27 juli met dit nadere advies.
BIS tijdlijn  update

Tijdlijn belangrijke momenten culturele basisinfrastructuur 2021-2024