Beoordeling bis-aanvragen | Waar kan ik terecht als ik het oneens ben met mijn advies?

Formeel kan er geen bezwaar gemaakt worden tegen een advies. Instellingen kunnen wel feitelijke onjuistheden in het subsidieadvies melden, tot 2 augustus bij OCW. In de voornemenbrief staat hoe dat kan. 
Formeel bezwaar kan wel worden ingediend tegen het uiteindelijke besluit dat op Prinsjesdag zal worden verstuurd.  Tot zes weken na dit besluit kan bij het ministerie van OCW beroep en bezwaar aangetekend worden tegen dit besluit.