Beoordeling bis-aanvragen | Wat is de invloed van corona op de advisering?

De coronapandemie heeft een grote invloed gehad op de subsidieperiode 2021 - 2024. Ook toen Nederland weer 'open' was, na de zogenoemde lockdowns, heeft het nog enige tijd geduurd voordat productie, presentatie en de publieke belangstelling weer grotendeels op het oude peil waren. Het was voor de culturele instellingen in de bis daarom onmogelijk om de prestaties te behalen die zij in hun subsidieaanvraag (die vóór de start van de pandemie was ingediend) hadden genoemd. Om die reden heeft de toenmalige minister besloten op dat vlak coulance te betrachten: de bis-instellingen hoeven niet te voldoen aan de kwantitatieve prestaties uit de subsidieaanvraag over 2021 - 2024.
In lijn daarmee heeft de raad in de monitoring geen oordeel gegeven over lagere aantallen publieksactiviteiten dan die in de plannen voor de periode 2021 - 2024 waren aangekondigd. In de aanvragen voor de subsidieperiode 2025 - 2028 blikken de meeste instellingen terug op die bewogen periode. De raad heeft daarvan kennis genomen.