Beoordeling bis-aanvragen | Als een instelling op twee plekken heeft aangevraagd, hoe verloopt dan de informatie-uitwisseling met Rijkscultuurfondsen?

De aanvragen worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria die van toepassing zijn op de betreffende subsidiecategorie. De fondsen en de raad hebben elk een eigen procedure.
Wel is met de fondsen gedeeld wanneer een instelling die een dubbele aanvraag indiende, voor de bis een advies 'honoreren' kreeg, zodat voor deze instelling de procedure bij het fonds stopte.