Beoordeling bis-aanvragen | Welke stukken hebben commissies bestudeerd en welke niet?

De documenten die de raad heeft gebruikt in de beoordeling, zijn een activiteitenplan, begroting, toelichting op de begroting, overzicht werkzame personen, kwantitatief activiteitenoverzicht, statuten, uittreksel KvK, een verklaring getrouwheid (met daarop informatie over gehanteerde cao en aanvragen bij andere subsidiegevers) en de jaarrekening 2022 (jaarrekening 2023 kwam te laat voor het beoordelingsproces).

Daarnaast heeft hij gebruik gemaakt van de resultaten van de monitoring van de instellingen door de monitorcommissies in de periode 2021 - 2023, waaronder het activiteitenbezoek en een monitorgesprek. De raad heeft bij de beoordeling van instellingen die in de periode 2021 - 2024 een meerjarige subsidie van een van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen - na toestemming van de instelling - het monitoringsdossier betrokken dat het betreffende fonds over die instelling heeft opgebouwd.