Hoe wordt het aantal woorden in mijn aanvraag geteld?

Alle tekst in uw activiteitenplan of toelichting op de codes telt mee. Het gaat dus bijvoorbeeld om:

  • titels, kopjes of opschriften,
  • tekst in illustraties of infographics,
  • voetnoten,
  • citaten,
  • verwijzingen,
  • fotobijschriften,
  • inhoudsopgaven,
  • literatuurreferenties,
  • tekst in bijlagen.

Uitzondering hierop vormen eventuele kop- en voetteksten en paginanummering.