Is het mogelijk om met meerdere organisaties, bijv. in de vorm van een partnerschap of consortium, een aanvraag in te dienen voor een functie?

  • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan één privaatrechtelijke rechtspersoon. 
  • Dat kan geen rechtspersoon in oprichting zijn, maar moet een reeds bestaande rechtspersoon zijn. 
  • Het is mogelijk dat een rechtspersoon als penvoerder namens een consortium of partnerschap subsidie aanvraagt en krijgt. 
  • De rechtspersoon die als penvoerder optreedt is daarbij dan wel zelf geheel verantwoordelijk en ook aansprakelijk voor het rechtmatig en doelmatig besteden van het subsidiegeld. 
  • Het is aldus belangrijk dat er heldere afspraken zijn gemaakt tussen de penvoerder en de overige partijen over o.a. aansprakelijkheid en dat deze juridisch zijn vastgelegd en deel uitmaken van de aanvraag. 
  • Dit is onder meer nodig om een oordeel te kunnen vormen over het criterium ‘gezonde bedrijfsvoering’.