Hoe bepaal ik de hoogte van het bedrag van mijn aanvraag?

Maak een realistische inschatting wat redelijk is, en ga daarbij bijvoorbeeld uit van uw historische budget. Als in de regeling voor uw artikel een plafond is aangegeven, kunt u maximaal aanvragen tot het plafond.