Wat is de maximale omvang van het activiteitenplan voor de subsidieaanvraag?

Het activiteitenplan mag in totaal maximaal 20 pagina’s bevatten inclusief beeldmateriaal, voorblad en achterblad.

Deze 20 pagina’s betreffen alleen het activiteitenplan en zijn exclusief:

  • de begroting; hiervoor bestaat een apart bestand/format
  • de toelichting op de begroting; deze mag in totaal 5 pagina’s bevatten inclusief beeldmateriaal, voorblad en achterblad
  • het kwantitatief activiteitenoverzicht; hiervoor bestaat een apart bestand/format 

Let op: indien u toch meer dan 20 pagina’s hebt opgenomen in uw activiteitenplan, dan worden uitsluitend de eerste 20 pagina’s in behandeling genomen.