Wat gebeurt er met het extra budget uit de periode 2021-2024 voor publieksverbreding bij de presentatie-instellingen?

  • In de bis-periode 2021-2024 werd aan twee presentatie-instellingen een extra bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld dat besteed kon worden aan verbetering van een groot landelijk en internationaal bereik.  
     
  • Voor de bis-periode 2025-2028 is dit totaalbedrag van € 500.000 toegevoegd aan het totale beschikbare budget voor presentatie-instellingen, zodat iedere instelling in de bis een extra stap kan zetten ter verbreding van het publieksbereik.
     
  • Per abuis staat in de toelichting bij artikel 3.33 van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025–2028 nog dat het extra budget (van in totaal € 500.000) voor ten hoogste twee instellingen beschikbaar is. Dit zal bij een eerstvolgende wijziging van de regeling worden rechtgezet.