Als ik voor twee functies aanvraag bij de BIS, moet ik dan ook twee begrotingen indienen?

Nee. U dient slechts één totaalbegroting in. In deze begroting moeten de financiële aspecten van de beide door u aangevraagde functies duidelijk aan bod komen. In de toelichting op de begroting kunt u dit verder specificeren. U moet wel twee activiteitenplannen indienen.