Hoe verloopt het aanvraagproces voor een regionaal museum dat subsidie wil aanvragen binnen de bis?

Het aanvraagproces voor regionale musea is gelijk aan het proces in de periode 2021-2024. Per provincie komt ten hoogste één door de provincie voorgedragen gemeentelijk of provinciaal museum in aanmerking voor bis-subsidie.
De provincie kan slechts één museum voordragen. Deze voordracht dient met de subsidieaanvraag aan de Raad voor Cultuur mee te worden gezonden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij de gemeente of provincie.
 

Aanvragen voor de regionale musea dienen uiterlijk te zijn ontvangen op 29 februari 2024 om 23.59 uur. Deze verlengde termijn houdt verband met de enkelvoudige voordracht die voorafgaand aan de indiening door de provincies wordt gedaan; om een zorgvuldig proces te kunnen doorlopen hebben zij enige tijd extra nodig.