Hoe worden de beoordelingscommissies samengesteld?

De beoordeling door de Raad van Cultuur vindt plaats op basis van expert review: de personen die een oordeel geven over cultuurinstellingen zijn deskundig op het gebied van de artistieke en culturele stand van zaken binnen de desbetreffende sector.

Bij de huidige beoordelingsronde gaat het om zestien commissies waarin gemiddeld zes deskundigen zitting hebben, plus een secretaris ter ondersteuning. De commissies zijn samengesteld op basis van de benodigde expertise. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen, seksen en regio’s.

Meer informatie over de werkwijze van de Raad voor Cultuur en de commissies vindt u hier