Kunnen meerdere samenwerkende partijen subsidie aanvragen?

Ja, dat kan.

Het is in dat geval wel van belang dat er sprake is van één instelling die in het kader van de subsidieaanvraag als penvoerder optreedt en ‘hoofdelijk’ verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten, het voldoen aan de subsidieverplichtingen en de rechtmatige besteding van de subsidie.