Hoeveel tijd zit er tussen het indienen van de aanvraag en de beslissing over het al dan niet toekennen van subsidie?

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 december 2019. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2020 om 17:00 uur door OCW zijn ontvangen. Met uitzondering van aanvragen voor subsidie in de categorie Regionale musea, deze aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2020 om 17:00 uur door OCW zijn ontvangen.

Binnen 2 weken wordt uw aanvraag door het ministerie van OCW gecontroleerd op volledigheid en tijdigheid. De minister van OCWC biedt de aanvragen aan de Raad voor Cultuur aan ter advisering. De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de nieuwe BIS presenteren.