Moet je noodzakelijkerwijs een stichting zijn om aan te vragen voor de bis of mogen ook publieksrechtelijke rechtspersonen (bijv. museum als onderdeel van de gemeente)?

Een aanvrager moet een reeds bestaande eigenstandig privaatrechtelijk rechtspersoon zijn. Dit kan een stichting zijn, maar ook een andere rechtsvorm.

Voor gemeenten geldt een apart regime in de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Zij kunnen geen bis-subsidie aanvragen.