Wat is er voor musea met een rijkscollectie veranderd in de periode 2021-2024?

Voor instellingen die belast zijn met een wettelijke taak op grond van de Erfgoedwet is met ingang van 2021 een aantal dingen veranderd aan de subsidierelatie met het ministerie van OCW. Jaarlijkse financiering wordt vanaf 2021 volledig georganiseerd vanuit de Erfgoedwet en ambtshalve verleend. Een instelling die in aanmerking komt voor subsidie voor behoud en beheer ontvangt automatisch subsidie voor publieksactiviteiten. Ook de subsidie voor publieksactiviteiten wordt ambtshalve verleend.

Anders dan de subsidie voor behoud en beheer, wordt de subsidie voor publieksactiviteiten voor een periode van vier jaar verleend (2021 tot en met 2024). Over de subsidies wordt vooraf geen advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur. Wel zal er eenmaal per vier jaar visitatietraject plaatsvinden. De verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen aan OCW blijft uiteraard bestaan. U kunt contact opnemen met uw accounthouder bij OCW als u hier verdere vragen over heeft.