Kan een instelling zowel bij het ministerie van OCW als bij een Rijkscultuurfonds een subsidie aanvragen?

Ja, dat is mogelijk.

De procedure voor een aanvraag voor de basisinfrastructuur (BIS) is echter een andere procedure dan het indienen van een aanvraag bij een van de Rijkscultuurfondsen. Het is in dat geval dus nodig om twee verschillende aanvragen in te dienen. Het is in sommige gevallen mogelijk om subsidie te ontvangen vanuit zowel de BIS als vanuit de Rijkscultuurfondsen. Voorwaarde is dan wel dat het gaat om subsidie voor verschillende, zelfstandig uit te voeren kernactiviteiten. Zie voor informatie de websites van de Rijkscultuurfondsen.