Welke rol spelen de codes in de beoordeling van de aanvragen?

De verschillende codes onderschrijven het belang van thema’s als diversiteit en inclusie, ondernemerschap en een gezonde arbeidsmarkt en solidariteit. Deze zijn ook voor de volgende subsidieperiode van belang voor de ontwikkeling van de sector.

De manier waarop OCW aanvragers vraagt hier in de plannen voor de periode 2025-2028 op te reflecteren, wordt binnenkort bekend gemaakt.