Welke rol spelen de codes in de beoordeling van de aanvragen?

Dit is na te lezen in het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur.