Wordt er rekening gehouden met de impact van de afgelopen coronaperiode en de toen geldende maatregelen?

De staatsecretaris vraagt de Raad voor Cultuur en de fondsen in de beoordeling van de aanvragen rekening te houden met de gevolgen van de coronaperiode. Dit staat ook in de brief aan de Tweede Kamer over het bis-besluit.