Wordt er rekening gehouden met de impact van de afgelopen coronaperiode en de toen geldende maatregelen?

De coronaperiode is niet maatgevend voor wat er van instellingen wordt verwacht. De staatsecretaris Cultuur en Media vraagt de Raad voor Cultuur en de fondsen in de beoordeling van de aanvragen dan ook rekening te houden met de gevolgen van de coronaperiode.