Worden de budgetten nog geïndexeerd met een (extra) prijsbijstelling?

Om de stijgende kosten het hoofd te bieden worden de budgetten geïndexeerd met de extra prijsbijstelling van 1,001% over het jaar 2022. Deze extra prijsbijstelling is een structurele bijdrage en komt bovenop de prijsbijstelling van circa 4% en de loonbijstelling van 3,55% die in 2022 aan bis-instellingen en rijkscultuurfondsen was uitgekeerd. Daarbovenop wordt het financieel kader 2025-2028 geïndexeerd met een loonbijstelling van 6,426% en een prijsbijstelling van 5,896% over het jaar 2023. Dit extra geld is beschikbaar voor de bis inclusief rijkscultuurfondsen.

In de definitieve regeling 2025-2028 die in december 2023 van kracht gaat zijn de bedragen op het niveau van 2023. Aanvragers kunnen op dat niveau begroten.