Hoe ziet de inrichting van de bis 2025-2028 eruit?

Er komt wel een aanvraagronde, maar er komen geen functies bij en er worden geen functies geschrapt. Het financieel kader blijft gelijk en ook worden de plekken toegevoegd die op basis van de toenmalige Kamerbehandeling alsnog voor vier jaar zijn gesubsidieerd. Instellingen die in aanmerking willen komen voor het vervullen van één van de functies, dienen zoals gebruikelijk een aanvraag in. 

Lees hier het advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu over het aanvraag- en beoordelingsproces van de Culturele basisinfrastructuur 2025-2028.

Voor de zomer van 2023 zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitgangspunten voor de periode 2025-2028 en de conceptregeling voor de bis. De fondsen zullen ook tijdig hun meerjarige regelingen bekend maken.