Van welk prijspeil moet ik uitgaan bij het opmaken van mijn begroting voor de aanvraag?

In de definitieve regeling 2025-2028 die per 1 december 2023 van kracht gaat, zijn de subsidieplafonds op het niveau van 2023 vastgesteld. U moet daarom op het prijspeil van 2023 begroten.
Het ministerie is zich ervan bewust dat een aantal gemeenten als prijspeil juist 2024 hanteert, maar richt zich hierbij dus op de subsidieplafonds uit de regeling.
De extra prijsbijstelling wordt vanaf 2025 toegekend en zal nog worden bijgesteld met de indexatie van 2024, afhankelijk van besluitvorming van het Kabinet in het voorjaar over de hoogte van de loon- en prijsbijstelling.