Beoordeling bis-aanvragen | Op basis waarvan zijn de commissieleden benoemd?

De beoordelingscommissies zijn zeer kundig en divers. Ze zijn samengesteld uit een combinatie van kandidaten die reageerden op de openbare vacatures (in totaal 174 reacties) en - omwille van continuïteit - leden uit de huidige monitorcommissies. De verhouding is ongeveer 50 - 50. Bij de selectie van kandidaten heeft de raad gelet op inhoudelijke expertise, zodat een brede blik op kwaliteit is gewaarborgd. Er is gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling op verschillende vlakken (onder andere: afkomstig uit de Randstad of andere regio's, gender, leeftijd en culturele achtergrond). 

De raad beoordeelt voorafgaand aan de voordracht zorgvuldig de onafhankelijkheid van de commissieleden. In geval van (de schijn van) belangenverstrengeling kan geen benoeming volgen. Commissieleden zijn door de staatssecretaris, op voordracht van de raad, benoemd. Deze benoemingen zijn in de 'Staatscourant' gepubliceerd. Omdat na de eerste publicatie nog wijzigingen in verband met persoonlijke of professionele omstandigheden of (de schijn van) belangenverstrengeling hebben plaatsgevonden, zijn er sindsdien nieuwe benoemingen geweest.