Beoordeling bis-aanvragen | Hoe zijn de commissieleden geworven?

De raad heeft ten behoeve van de advisering zeventien beoordelingscommissies ingesteld. De adviezen van de raad worden voorbereid door deze commissies. Iedere commissie beoordeelt de aanvragen van één specifieke categorie instellingen, zoals postacademische instellingen, orkesten, theatergezelschappen of filmfestivals. De commissies zijn samengesteld uit een diverse groep deskundigen op het gebied van die categorie. In totaal zijn er meer dan honderd deskundigen bij de beoordeling betrokken. De conceptadviezen die de beoordelingscommissies hebben voorbereid, zijn juridisch getoetst en daarna aan de raad voorgelegd. De raad toetst vervolgens of de conceptadviezen en afwegingen tussen instellingen goed gemotiveerd, adequaat en consistent zijn. Hij maakt de integrale afweging en stelt de adviezen vast. De raad is eindverantwoordelijk voor de definitieve adviezen.