Indiening gegevens speellijsten 2018

Zoals in december 2018 is gemeld, kunnen instellingen op twee manieren een overzicht met podiumkunstenactiviteiten (de zogeheten speellijsten) indienen in het kader van de jaarverantwoording 2018. Ze kunnen de nieuwe speellijstenapplicatie in AIMS gebruiken, maar het is hen ook toegestaan om de excellijst te gebruiken. Desgewenst kan een leeg model van de excellijst bij de Helpdesk Cultuursubsidie worden opgevraagd. Het is niet de bedoeling om een combinatie van beide te gebruiken. U wordt gevraagd óf AIMS speellijsten volledig in te dienen, óf een exceldocument met uw volledige lijst activiteiten. Het exceldocument kunt u samen met de andere jaarverantwoordingsdocumenten uploaden in AIMS.

Het nadeel van het gebruik van een excellijst is echter wel, dat u geen handig overzicht kunt genereren ten behoeve van rapportageactiviteiten richting controlerende instanties. Helaas hebben wij daarvoor op dit moment geen oplossing.