Prestatiegegevens indienen via speellijsten

In de speellijstenapplicatie is het mogelijk om de gegevens te importeren middels een Excelbestand. Dit is een vrij kwetsbaar proces, waarvoor het de aanbeveling verdient om de online gepubliceerde handleiding te volgen, en de FAQ’s te bestuderen. Deze handleiding kan de komende tijd nog wijzigen.

Op 28 februari 2019 krijgen alle BIS-instellingen per e-mail de zogeheten ‘Februaricirculaire’, het bericht waarin de belangrijkste informatie staat met betrekking tot de digitale indiening van de jaarcijfers en aanvullende aandachtspunten in het kader van de BIS 2017-2020.