Informatie over indiening gegevens

Op 28 februari 2018 krijgen alle BIS-instellingen per e-mail de zogeheten ‘Februaricirculaire’, het bericht waarin de belangrijkste informatie staat met betrekking tot de digitale indiening van de jaarcijfers en aanvullende aandachtspunten in het kader van de BIS2017-2020.

Per 1 maart 2019 is het mogelijk om de jaarverantwoording 2018 in te dienen via het subsidiemanagementsysteem AIMS.

Voor instellingen die naast het subsidiemanagementsysteem ook prestatiegegevens in de speellijstenapplicatie moeten aanleveren, bestaat nu ook de mogelijkheid om de gegevens te importeren middels een excelbestand. Dit is een vrij kwetsbaar proces, waarvoor het de aanbeveling verdient om de online gepubliceerde handleiding te volgen, en de FAQ’s te bestuderen. Deze handleiding kan de komende tijd nog wijzigen. Let u dus op dat u gebruik maakt van de laatste versie die online is gepubliceerd.