Gebruik speellijstenapplicatie AIMS uitgesteld

In tegenstelling tot eerdere berichten is de nieuwe speellijstenapplicatie, die geïntegreerd is in het subsidiemanagementsysteem AIMS, nog niet gereed. De datamigratie is niet naar tevredenheid uitgevoerd. Wij betreuren dit en beseffen dat het niet kunnen invoeren van speellijstdata, een niet wenselijk situatie is.

Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer de nieuwe speellijstenapplicatie kan worden gebruikt. Om mogelijke invoerachterstanden te voorkomen, bieden wij u een excelbestand aan. Dit bestand is, met daarbij een begeleidende mail, verzonden aan de bij ons bekende contactpersoon van uw organisatie. In dit bestand kunt u voorlopig uw speellijstdata registreren.

Daarbij kunt u gebruik maken van een lijst met reeds bekende speellijslocaties, die u hier kunt downloaden.

Let op: het format van dit excelbestand wijkt af van het format dat bij de ‘oude’ speellijstenapplicatie kon worden gebruikt.

Zodra de speellijstenapplicatie naar wens werkt, ontvangt u daarvan een bericht. U ontvangt dan tevens een instructie hoe het ingevulde excelbestand in de nieuwe applicatie kan worden geïmporteerd.

Vragen?

Uiteraard kunt u met vragen terecht bij de Helpdesk Cultuursubsidie via info@cultuursubsidie.nl of telefonisch via 070 – 412 4455 (op werkdagen tussen 10.00-13.00u)