Indiening gegevens speellijsten 2018

Instellingen die op 1 april 2019 in het kader van de jaarverantwoording 2018  een overzicht met podiumkunstenactiviteiten moeten indienen (de zogeheten speellijsten) kunnen dit op twee manieren doen. Ze kunnen de nieuwe speellijstenapplicatie in AIMS gebruiken, maar het is hen ook toegestaan om de excellijst te gebruiken die hen is toegestuurd op 9 augustus 2018. Desgewenst kan deze excellijst bij de Helpdesk Cultuursubsidie nog eens worden opgevraagd.

Sinds 3 september 2018 is de nieuwe speellijstenapplicatie online. De ontwikkeling van deze nieuwe applicatie  is nog niet afgerond. Een aantal issues die de afgelopen maanden zijn gemeld door instellingen, zijn verholpen. De importeerfunctie is echter nog niet uitontwikkeld en daarom nog niet geactiveerd. Daarom zal worden toegestaan dat podiumkunsteninstellingen bij het indienen van de jaarverantwoordingsgegevens over 2018 een ingevulde excellijst aanleveren, in plaats van dat zij de speellijstenapplicatie in AIMS invullen.

Zodra de importeerfunctie wordt geactiveerd, krijgen podiumkunsteninstellingen hiervan per e-mail een bericht.