Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde en stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

De laatste twee jaar (tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is) hebben organisaties de tijd gehad om zich voor te bereiden op de AVG.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen en alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn het adviseren over nieuwe regelgeving en het geven van voorlichting over privacywetgeving.

Het is aan de instellingen en fondsen zelf om aan de eisen, die de AVG stelt,  te voldoen. Zij zijn en blijven verantwoordelijk om te voldoen aan de wet. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw branchevereniging.