Aanvragen Erfgoedwet vóór 1 juli 2018

Instellingen die belast zijn met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen als bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet (hierna collectie) kunnen subsidie voor beheer van de collectie en instandhouding huisvesting aanvragen.

Informatie over de subsidieaanvraagprocedure in het kader van de Erfgoedwet. 2019.

Om deze taak te kunnen financieren wordt aan deze instellingen op grond van artikel 7.2 van de Erfgoedwet een financiële vergoeding verstrekt voor het uitvoeren van de wettelijke taak tot de zorg voor het beheer. De opbouw van de financiële vergoeding in het kader van de Erfgoedwet staat gespecificeerd in artikel 3.4. Subsidieplafonds in de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.

Instellingen die belast zijn met deze wettelijke taak dienen vóór 1 juli 2018 de financiële vergoeding in het kader van de Erfgoedwet aan te vragen. Dit kan door het ingevulde aanvraagformulier in te dienen via info@cultuursubsidie.nl.

AIMS zal voor deze aanvraag niet opengesteld worden.