Vragen over AIMS

Per 1 maart 2018 is het mogelijk om de jaarverantwoording 2017 in te dienen via het nieuwe subsidiemanagementsysteem AIMS. Als hulpmiddel wordt er binnenkort, via deze website, een handleiding van het systeem beschikbaar gesteld. Daarnaast is er op Donderdag 29 maart, van 11.00-15.00u, een informatiedag over AIMS georganiseerd bij het Nationaal Archief te Den Haag. 

Tijdens deze bijeenkomt kunt u vragen stellen over het systeem. Deze bijeenkomst heeft een inloopkarakter, er worden geen plenaire sessies georganiseerd. BIS-instellingen kunnen zich aanmelden voor de informatiedag door een e-mail te sturen.

Daarnaast staat op Vragen en Antwoorden een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Voorts kunt u de handleiding hier vinden.

Uiteraard kunt u met vragen over het systeem ook terecht bij de Helpdesk Cultuursubsidie. De helpdesk is bereikbaar via 070 - 412 4455 of per email. De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt zich ook wenden tot uw contactpersoon.