Indieningsfase Jaarverantwoording 2017 instellingen en fondsen gestart

Vanaf vandaag, 1 maart 2018, kan begonnen worden met het indienen van de stukken ten behoeve van de jaarverantwoording 2017 in het kader van de BIS, en van de subsidievaststelling in het kader van de Erfgoedwet.

De indieningsfase eindigt in 2018 op 30 april. U dient dus vóór 1 mei alle stukken te hebben ingediend. Dit jaar is de deadline éénmalig verlaat van 31 maart naar 30 april, op verzoek van een aantal BIS-instellingen.

Nieuw indieningssysteem voor BIS en Erfgoedwet

U kunt met behulp van uw identificatiecode en wachtwoord  inloggen in het nieuwe indieningssysteem AIMS. U ontvangt hiertoe op 1 maart 2018 een e-mail met uw inlognaam en een link naar het systeem, waarmee u uw wachtwoord kunt instellen.

Indien u op 2 maart nog niet een dergelijk bericht hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de helpdesk (zie voor contactgegevens hieronder).

Nieuw in dit systeem is dat alle communicatie tussen uw instelling en onze organisatie zo veel mogelijk zal verlopen via dit kanaal. Deze communicatie, en ook de overige bij ons bekende documenten die relevant zijn voor de huidige subsidierelatie, zijn in dit systeem opgeslagen zodat ze ten allen tijde door u te raadplegen zijn. Ook nieuw is dat we u vragen om een aantal relevante passages uit uw bestuursverslag digitaal op te nemen bij de in te dienen gegevens.

Wat hetzelfde is gebleven is dat u uw kengetallen voor de balans, de exploitatierekening en de verrichte prestaties invoert. Controleer ook uw contactgegevens en de gegevens van uw bestuur of raad van toezicht. Vervolgens vindt u onder het tabblad “bijlagen” de mogelijkheid voor het uploaden van uw jaarrekening, bestuursverslag, prestatieverantwoording en accountantsproducten. Vanwege de digitale verwerking moeten de stukken in pdf format worden bijgesloten.

Op woensdag 21 maart 2018 vindt een informatiedag over het nieuwe invoersysteem en de nieuwe speellijstenapplicatie (specifiek voor podiumkunstinstellingen) plaats. In de februaricirculaire, die u per e-mail ontvangt, staat hoe u zich hiervoor kunt opgeven.

U kunt meer lezen over de indieningstermijn, wijze van verantwoording en aandachtspunten op de volgende pagina’s:

Informatie voor Instellingen jaarverantwoording 2017

Informatie voor fondsen jaarverantwoording 2017