Informatie betreffende de jaarverantwoording 2017

Het ministerie van OCW heeft van een aantal BIS-instellingen vragen ontvangen over de jaarverantwoording voor 2017. Vaak gaan die vragen over het ‘handboek verantwoording cultuursubsidies 2017-2020’. In tegenstelling tot wat een aantal museale instellingen heeft vernomen via de Erfgoedwetbeschikking, is het handboek tot op heden nog niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt om het handboek zo spoedig mogelijk af te maken en te publiceren. Zodra het zover is, krijgt iedere BIS-instelling daarover bericht en zal het handboek op deze website worden geplaatst.