Prinsjesdag: publicatie beschikkingen BIS 2017-2020

Vandaag zijn de subsidiebesluiten voor de BIS 2017-2020 naar de instellingen gestuurd. Ook is de Tweede Kamer geïnformeerd welke culturele instellingen gedurende de periode 2017-2020 onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur van het ministerie van OCW.

Zie voor meer informatie:

Infographic BIS 2017-2020