Definitielijst en toelichting voor de verantwoording - BIS 2021-2024