Home

Welkom op cultuursubsidie.nl, een website van het Ministerie van OCW. 

Op deze site vindt u informatie over:

  • het aanvragen en verantwoorden van cultuursubsidies bij het Ministerie van OCW;
  • de te gebruiken systemen (SMS, Speellijsten) bij het aanvragen en verantwoorden van de cultuursubsidies;
  • het raadplegen van cijfers over de gesubsidieerde cultuursector;
  • andere subsidieverstrekkers binnen de cultuursector.

Ministerie van OCW als verstrekker van cultuursubsidies

De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig over het land gespreid aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.

Via deze site kunt u bij het Ministerie van OCW instellings- en projectsubsidies aanvragen en  verantwoorden.

Beleidsinformatie over cultuursubsidies kunt u vinden op de Kunst en Cultuur pagina van de Rijksoverheid.

Gegevens die het Ministerie van OCW verzamelt over de cultuursector zijn te raadplegen door beleidsmedewerkers van overheden en instellingen.

Cultuurfondsen als verstrekker van cultuursubsidies

De door het Ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen hebben de taak dynamiek, vernieuwing en experiment binnen de cultuursector te bevorderen.

Voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies kijkt u op de websites van de publieke fondsen. De websites zijn te vinden op een overzicht van de cultuurfondsen.

Onderdeel van het verantwoorden is het registreren van voorstellingen en tentoonstellingen. Hiervoor wordt Speellijsten gebruikt.

Fondsen kunnen gebruik maken van Speellijsten. Instellingen van deze Fondsen vinden op deze site informatie over het gebruik van Speellijsten.

Fondsen die gebruik maken van Speellijsten:

  • Fonds Podiumkunsten.

Gemeenten en provincies als verstrekker van cultuursubsidies

Gemeenten en provincies ondersteunen de instellingen die zorgdragen voor het lokale en regionale cultuuraanbod.

Voor het aanvragen en verantwoorden van lokale en regionale subsidies, kijkt u op de websites van de gemeentes en provincies.

Gemeenten kunnen gebruik maken van SMS. Instellingen uit deze gemeenten vinden op deze site informatie over het gebruik van SMS. 

Gemeenten die gebruik maken van SMS:

  • Eindhoven

Wil uw gemeente ook gebruik maken van de applicaties, neem contact op met de helpdesk.

Private fondsen als subsidieverstrekker van cultuursubsidies

Naast de overheid zijn er tal van private fondsen die de cultuursector subsidiëren.

Deze site geeft verder geen informatie over deze fondsen.

Cultuursubsidie