Home

Welkom op cultuursubsidie.nl, een website van het Ministerie van OCW. 

Op deze site vindt u informatie over:

  • het aanvragen en verantwoorden van cultuursubsidies bij het Ministerie van OCW;
  • de te gebruiken systemen (SMS, Speellijsten) bij het aanvragen en verantwoorden van de cultuursubsidies;
  • het raadplegen van cijfers over de gesubsidieerde cultuursector;
  • andere subsidieverstrekkers binnen de cultuursector.

Proces aanvragen Culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Het aanvraagformulier wordt tegelijk met de publicatie van de regeling op specifiek cultuurbeleid gepubliceerd. Publicatie zal zo snel mogelijk plaatsvinden, nadat de afstemming met de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Instellingen kunnen met betrekking tot hun aanvraagformulier al aan de slag met de BIS-monitor en daarnaast staan in de uitgangspuntenbrief en de conceptregeling de criteria voor de nieuwe periode, dus van deze kennis kan de instelling ook alvast gebruik maken. Begin november wordt het beoordelingskader door de Raad gepubliceerd.

Per 1 december gaat de digitale aanvraagmodule open en kunnen instellingen hun aanvraag indienen.

De complete aanvraag moet vervolgens binnen zijn vóór 17.00 uur op 1 februari 2016.

Aanvragen die na 1 februari 2016, 17.00 uur worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Voorlichting op 19 november 2015 over aanvraagprocedure BIS 2017 - 2020

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start 1 december 2015 de aanvraagprocedure voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020.

Op 19 november 2015 van 10:00 – 12:30 organiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorlichting voor culturele instellingen over de aanvraagprocedure voor een vierjaarlijkse subsidie in het kader van de BIS 2017-2020. Meer informatie over het programma en de locatie zal later bekend worden gemaakt via deze site. U kunt zich tot en met 13 november aanmelden voor de voorlichting.

Zie verder:

• Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020 (24-8-2015)

Kamerbrief over moties Uitgangspunten Cultuurbeleid (24-8-2015)

Kamerbrief met reactie op de vragen over moties uitgangspunten cultuurbeleid (2-10-2015)

Hieronder een afbeelding van de Culturele basis infrastructuur 2017-2020. Voor een grote weergave daarvan klik hier

Culturele basisinfrastructuur

Culturele basis infrastructuur 2017-2020 

Cultuur in Beeld 2015: Ruimte voor Cultuur

We kijken uit naar maandag 14 december 2015. Dan vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema is dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’.

Meer informatie vind u op de Cultuur in Beeld website.

Ministerie van OCW als verstrekker van cultuursubsidies

De Rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig over het land gespreid aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.

Via deze site kunt u bij het Ministerie van OCW instellings- en projectsubsidies aanvragen en  verantwoorden.

Beleidsinformatie over cultuursubsidies kunt u vinden op de Kunst en Cultuur pagina van de Rijksoverheid.

Gegevens die het Ministerie van OCW verzamelt over de cultuursector zijn te raadplegen door beleidsmedewerkers van overheden en instellingen.

Gemeenten en provincies als verstrekker van cultuursubsidies

Gemeenten en provincies ondersteunen de instellingen die zorgdragen voor het lokale en regionale cultuuraanbod.

Voor het aanvragen en verantwoorden van lokale en regionale subsidies, kijkt u op de websites van de gemeentes en provincies.

Gemeenten kunnen gebruik maken van SMS. Instellingen uit deze gemeenten vinden op deze site informatie over het gebruik van SMS. 

Gemeenten die gebruik maken van SMS:

  • Eindhoven

Wil uw gemeente ook gebruik maken van de applicaties, neem contact op met de helpdesk.

Cultuurfondsen als verstrekker van cultuursubsidies

De door het Ministerie van OCW ingestelde cultuurfondsen hebben de taak dynamiek, vernieuwing en experiment binnen de cultuursector te bevorderen.

Voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidies kijkt u op de websites van de publieke fondsen. De websites zijn te vinden op een overzicht van de cultuurfondsen.

Onderdeel van het verantwoorden is het registreren van voorstellingen en tentoonstellingen. Hiervoor wordt Speellijsten gebruikt.

Fondsen kunnen gebruik maken van Speellijsten. Instellingen van deze Fondsen vinden op deze site informatie over het gebruik van Speellijsten.

Fondsen die gebruik maken van Speellijsten:

  • Fonds Podiumkunsten.

Private fondsen als subsidieverstrekker van cultuursubsidies

Naast de overheid zijn er tal van private fondsen die de cultuursector subsidiëren.

Deze site geeft verder geen informatie over deze fondsen.